Voorjaarsevenement 2020 afgelast

Waarde RVVC-leden,

Als bestuur van de RVVC wilden wij even wachten op de persconferentie van de premier van 21 april aangaande het advies voor het houden van
evenementen.

Nu dit er is, hebben wij overleg gehad over ons Voorjaarsevenement. Alhoewel de regels zijn opgesteld voor “vergunningsplichtige evenementen”, waar ons evenement niet direct onder valt, willen wij als RVVC ook niet een evenement organiseren waar de leden met twijfel naartoe komen of op het laatste moment toch terecht thuisblijven.

Hiermee heeft het bestuur besloten om het Voorjaarsevenement 2020 te annuleren in verband met de gestelde regels omtrent het COVID19/coronavirus. Vooralsnog, indien de overheidsregels het tegen die tijd toestaan, zal het Najaarsevenement 2020 wel doorgang hebben.

Zoals eerder vermeld in de Uitlaatklep zou de RVVC in het voorjaar Flevoland en in het najaar van dit jaar de Achterhoek aandoen. Het bestuur beraadt zich nog over hoe deze evenementen verdeeld worden over, hopelijk, dit najaar en het voorjaar van 2021.

Ons reglement schrijft voor de ALV te houden op het evenement in het voorjaar. Het bestuur heeft besloten die vanwege deze zwaarwegende reden te verschuiven naar het evenement in het najaar. De bestuursleden blijven tot die datum in functie. Leden die zich hier niet in kunnen vinden, kunnen dit met opgaaf van reden en uiterlijk 9 mei 2020 melden bij de secretaris.

Blijf gezond en hopelijk tot ziens in september!

Namens het bestuur en met een vriendelijke vrijbuitergroet,

Folkert Sikkema
Voorzitter RVVC

© Copyright Renault Vrijbuiter Vrienden Club - Dit is een DatisMedia website